Movie Download: Amniya - Hausa Movie (2015) [MP4 & 3GP Download]

Amniya - Hausa Movie (2015)

Starring; Adam A. Zango, Jamila Nagudu

Da yana so haure,Ibrahim mi kaho ya samu Rasheeda,suka haura, ama ya samu buban masala lokocin da Rasheeda ta mutu.
Yan Wasa:Ali Nuhu., Sani Musa Danja., Rashida Adamu.,Umarni:Yakubu Muhammed.

More on...